Teisipäev, 17. september 2013

Metsa väärtuste koolituse kokkuvõteMis on mets? Mets on ökosüsteem mis koosneb floorast ja faunast, kes seal elavad. Mets on suure puude tihedusega maa-ala.

Mets on toitnud meie kultuuri ja hoides endaga esivanemate pärandit. Meie keeles, pärimuslugudes ja rahvalauludes, meie igapäeva elus kasutatakse puit esemeid ja sidemeid metsaga.

Mets on toitnud, mets annab meile energiat, mets annab meile marju seeni, liha, puitu ja väärtusi. Ilma metsata poleks meil hapniku mida hingata.
Eesti metsaliikide oletatavad arvud:
seened 2500
samblikud 600
samblad 250
soontaimed 450
ümarussid 300
teod 65
ämblikulaadse 1000
putukad 10000
selgroogsed 150 lisaks on metsas mikroobe, baktereid  ja algloomi

Metsa säästva arenguga säilitame nii olemasolevatele põlvedele elamisvääre elukeskkonna. Loodus, inimesed ja majandus peab toimima tasakaalus.
Tulu metsamajandamisel, mets toodab meile jätkusuutlike hüvesid,  saame puidu müügist ja kinnisvara arendamisest, taastuvenergiast, metsakõrval kasutusest, jahimajandusest,loodusturismist. Kuid sealjuures peab jälgima ka keskkonna mõjusid milleks on vee ja pinnase kaitse, süsiniku sidumine, hapniku tootmine, elukeskkonna kvaliteet, pärandkultuur, maastike mitmekesisus. Läbi  säästva majandamise jõuame me kohaliku elanikkonna heaolu kasvuni.


Mets loob meile väärtusi ja meie ülesanne on neid väärtusi hinnata ja oskuslikult kasutada.

Lihtne kännuseen ehk tuletael aga ometi oli ta meie esivanematel igapäevaselt tähtis ja vajalik tule hoidmise kohal.


Kaasiku Loovkeskuse õuesõppeklass, mis on valminud keskkonna säästaval põhimõttel taaskasutavatest materjalidest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar