esmaspäev, 28. oktoober 2013

Eetlised põhimõtted Kaasiku Loovkeskuses

Demokraatlik juhtimine ja toimimine1. Kaasiku Loovkeskusel (edaspidi LK) on selge ja arusaadav missioon: hoida piirkonna väärtusi ja arendada siinset elukeskkonda. Kaasiku LK järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Kaasiku LK  väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Kaasiku LK kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Kaasiku LK kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ja toetajaliikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Kaasiku LK  peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Kaasiku LK püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Kaasiku LK  , saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt ning omatulu teenides kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
Kodanikujulgus ja hoolivus7. Kaasiku LK ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Kaasiku LK, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Kaasiku LK ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Kaaisku LK kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Kaasiku LK lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Kaasiku LK annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Kaasiku LK peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Kaasiku LK avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Kaasiku LK missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. Kaasiku LK suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Kaasiku LK  on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine18. Kaasiku LK on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Kaasiku LK ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks
Sallivus
20. Kaasiku LK tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
21. Kaasiku LK  ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

MTÜ Kaasiku Taluselts põhikiri


MTÜ Kaasiku Taluselts

MTÜ Kaasiku Taluselts asutati 2009 aastal eesmärgiga arendada piirkonda seal juures Kirdalu külaväljakut.

MTÜ juhatus on kaheliikmeline Anu Altmets (projektid, arendus, koolitus) ja Aivo Altmets (finants)

Kirdalu külaväljakule paigaldati 2007 aasta suvel kiik ja välikäimla. Projekti rahastas KOP
MTÜ Kaasiku Taluselts on koostöös Kodukant Harjumaaga korraldanud erinevaid koolitusi kogukonna liidritele.

Koostööpartner MTÜ Viikingite külale, kus 05.2010-05.2011 korraldati erinevaid õpitubasid ja loenguid arendamaks kodanikeühiskonda. Projekti rahastas MISA.

MTÜ Kaasiku Taluselts hooldab ja korrastab Kirdalu külaväljakut ja korraldab ühisüritusi.
Aktiivselt on osaletud Nelja Valla Kogu poolt korraldatud õppereisidel ja tegevustes, kust on kogutud erinevaid kogemusi ja on asutud neid elluviima.

2012 projekt " Nelja Valla Turismiarengu strateegia koostamist" projekti rahastab PRIA

2013 koostöö Eesti Metsaühistute Liiduga loodusõpperaja  ja aktiivõppe klassi rajamiseks.
2013 Keraamikakoja sisustamise eeltaotluse positiivne otsus.  LEADER

2013 Kaasiku Loovkeskuse arendus ( õuesõppeklass, sepikoda koostöös Viljandi Kultuuriakadeeimai tudengitega, käsitööõpikojad ja metsandusalased loengud, kokanduskursus )

2013 esitatud projekt keraamikakursuse teostamine uues keraamikakojas


2013 esitatud taotlus kogukondliku teenuse arendamiseks mahlategemiseks vajaminevate inventari soetamise näol.

pühapäev, 6. oktoober 2013

"Digiretseptid"

Kokanduskursus oli interaktiivne, kokku valmistati süüa üheaegselt 3 erinevas köögis ja omavahel suheldi SKYPE vahendusel. Koolitus oli populaarsem meeste hulgas kuna neile äratas huvi taimtoidu vastu suuremal määral kui naistele. Kuigi leidsid, et kui üks suur tükk liha juurde siis on päris hea nii läkski toortoidu "improsuppi" marinaadiks karbonaadile ja meespere sai söönuks.

Naised aga pidid siis seekord leppima lehtkapsakrõpsude ja rabarberiveiniga.

Õppematerjal mida saab kasutada kus iganes kohas.

Õunakook "vahukoorega"
http://www.youtube.com/watch?v=RtJjw9YlfAU

Tagasiside- krrem meenutab vahukoort ja on ülirammus. Üle ühe väikese tüki seda kooki ei taha

Kreemine paprikasupp
http://www.youtube.com/watch?v=ae8jWCDCiKw
Tagasiside- Väga kiire ja lihtne alternatiiv kastemetele

Pikkpoiss ilma lihata
http://www.youtube.com/watch?v=vW7xgCM7PrE
Tagasiside- toorelt parem , kui kuivatatult, kuna siis tuli pähklimaiste välja

Kanasalat
http://www.youtube.com/watch?v=FRjfR57xVdU
Tagasiside- vaieldamatult LEMMIKTOIT, kiire ja maitsev.Pidusem sügissalat:
-õun
-pirn
-päevalilleseemne võrsed
-natuke umbrohtu aiast 
-rukola
-kõrvitsaseemneid
-kasteks poole sidruni mahl, õli, natuke mett ja soola.
-pirn-päevalilleseemne võrsed-natuke umbrohtu aiast -rukola-kõrvitsaseemneid -kasteks poole sidruni mahl, õli, natuke mett ja soola.